Indbetalinger

Medlemskontingent o.lign. indbetales på

Reg.nr. 5343 konto nr. 0000685430

 (Husk tydelig navn og hold )

Respekterer venligst frivilligt arbejde og indbetal til tiden :-)

Betaling forår sen. 10. januar 2023

           Efterår sen. 10. august 2023


Kontingent regler:

Klub og dansekontingent er et fastsat kontingent og der betales fuld pris uanset hvornår på sæsonen man opstartet med at danse.

Indbetal både klubkontingent og dansekontingent samlet, det letter overblikket over din betaling, og er nemmere for dig. Påfør dit navn og adresse og hvilke hold du går på i modtageroplysninger.

For 2023 

Klubkontingent:

  • 1 årligt klubkontingent kr. 200,- betales af alle,dansere, instruktører,bestyrelse

Dansekontingent:

1 times hold skal betale kr. 350 + medlemskontingent kr. 200.

 1½ times hold skal betale kr. 525 + medlemskontingent kr. 200.

De der vil danse på flere hold skal derudover betale kr.250.

Coupledansere 20 kr. pr. gang + medlemskontingent kr. 200

Dit 1. hold er det du betaler mest for. 

 Bestyrelsen