Indbetalinger

Medlemskontingent o.lign. indbetales på

Reg.nr. 5343 konto nr. 0000685430

Linedance/ coupledance kontingent for efterår 2022 

Indbetales senest den 1.September 2022

 (Husk tydelig navn og hold )

Respekterer venligst frivilligt arbejde og indbetal til tiden :-)

 

Kontingent regler:

Klub og dansekontingent er et fastsat kontingent og der betales fuld pris uanset hvornår på sæsonen man opstartet med at danse.

Indbetal både klubkontingent og dansekontingent samlet, det letter overblikket over din betaling, og er nemmere for dig. Påfør dit navn og adresse og hvilke hold du går på i modtageroplysninger.

 

Klubkontingent:

 • ½ årligt klubkontingent kr. 100,- betales af alle,dansere, instruktører,bestyrelse

Dansekontingent:

 • Der bliver fra 2023 faste og ens betalinger for henholdsvis forår og efterårssæsoner. Der tælles ikke antal gange og udregnes efter dette.

  Klippekort afskaffes fra 9.8.2022

  Fra forårssæson 2023 og fremover skal de der danser 1½ time betale kr. 525 + medlemskontingent kr. 100.

  Øvrige dansere skal betale kr. 350 + medlemskontingent kr. 100.

  De der vil danse på flere hold skal derudover betale kr.250.

   Dit 1. hold er det du betaler mest for. 

 • Coupledansere betaler 15,- pr. gang pr. person, skal betales på en gang. Ønsker coupledansere at danse linedance i klubben skal der betales dansekontingent som til 1. holds linedance

 

 Bestyrelsen